Cumhurbaşkanı adayı Halil Murat Ünver kimdir, kaç yaşında?

Halil Murat Ünver, 1970 yılında Kırıkkale, Keskin’de doğdu.

Eğitim

İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de, KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde, AÜ İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. KÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecesi aldı.

Kamu Geçmişi

Aile fertlerinden çoğunun MKEK kökenli olması, ayrıca babasının MKEK’nda bürokrat olması nedeni ile tüm yaşamı savunma sanayi odaklı geçmiştir. Kurumun tüm fabrikalarını ve üretim kabiliyetlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Kurumda işçiden müsteşara tüm kademedeki çalışanları akademik, psikolojik, sosyolojik, idari, iktisadi açıdan tahlil etmiştir, böylelikle genel olarak kamu ve kamu iktisadi devlet teşekküllerindeki yönetim sistemi yanlışlarının tespiti için ele geçen mükemmel imkân değerlendirilmiştir.

1991 yılında (21 yaşında) Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu’nda Bilgisayar Programcılığı Programında Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamış, bilgisayar donanımı ve elektronik alanında çok çeşitli dersler vermiştir.

2006-2011 yılları arasında Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulunda Kurucu Müdür olarak görev aldı. Bunun dışında Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Kurulu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Kırıkkale Üniversitesi Senato Üyeliği gibi çok çeşitli idari görevler yerine getirdi.

Kırıkkale Üniversitesinde Hacılar Meslek Yüksekokulu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Programını açtı. KÜ Uzaktan Eğitim Merkezi’nde İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği eğitim programlarının açılmasını sağladı. Bu eğitimlerin verilmesi ile üniversiteye yaklaşık 2 milyon USD gibi çok ciddi sayılabilecek bir kaynak sağlandı.

Çalışma Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yasa, yönetmelik, eğitim çalışmalarına paydaş olarak katıldı.

Akademik Çalışmaları

Uluslararası saygın, indeksli dergilerde elektrik makinaları ve yapay zeka alanında 13 makale, 30’a yakın konferans bildirisi ve çeşitli dergilerde 20’den fazla bilimsel makale yayımladı.

Yüksek Lisans ve Doktora danışmanlığını yürüttüğü 20 ‘den fazla tez çalışmasını tamamladı.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile Yapay Zeka alanında bilimsel çalışmalar yaptı. Çeşitli uluslararası makaleler ve bildiriler yayınladı. Hem Elektrik Makinalarında hem de Yapay Zeka alanında ayrı ayrı doçentlik hakkı elde etti.

Geliştirdiği algoritma ile günümüzde kullanılan Türkçe kelimeleri analiz etti. En sık kullanılan harf dizilerini göz önüne alarak ergonomik ve verimli yeni bir Türkçe klavye tasarladı ismini TEZEREN koydu, çalışma bildirisi Viyana’da ödül aldı. Yine kullanımı zor olan Q klavye yerine geliştirdiği yeni İngilizce klavyeye ise SpeedyKEYS ismini koydu.

Halen Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Pandemi öncesi döneme kadar ROBOKALE isimli robot takımı, HİDROKALE isimli hidrojenli araç takımı, ELEKTROKALE isimli elektrikli araç takımlarını bünyesinde barındıran Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Mühendislik Teknolojileri Topluluğu Danışmanlığını yürütmüştür.

İş Dünyası Çalışmaları

Kurucu ortağı olduğu 32 yıllık geçmişle sahip olan KEMAS Ltd. Şti.’nde elektromanyetik alanla ısıtma ve üretim teknolojileri geliştirdi, geliştirdiği teknolojilere patentler aldı. Halen KÜ Teknoparkta bir şube bulunduran şirket; Sanayi Bakanlığı tarafından, Hat Frekanslı Alüminyum Tav Ocaklarının Türkiye’deki tek üreticisi olarak tescil edildi. KEMAS Ltd. Şti.’nin ürettiği ürünler hem Türkiye’de kullanılmakta, hem de yurtdışına ihraç edilmektedir.

Son yıllarda hem akademik hem de ticari olarak geliştirdiği “Akıllı Meyve-Sebze Kurutma Fırını” Türkiye’de bu seviyede teknoloji ile üretilen ilk fırın oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir